Grond en afbraakwerken
     

 

 

Uitgraven van kelders & funderingen..... Leveren van teelaarde, aanvulzand, zavel, gravé en steenslag..... Plaatsen van citernes & regenputten..... Plaatsing van opritten & parkings in klinkers, dolomiet en asfalt..... Aanleg van vijvers.....

 

 

     

Weststraat 107 - 9950 Waarschoot - Tel 09 378 50 27 - Fax 09 378 05 46 - GSM 0475 72 58 26